Javascript ForEach Nedir? ForEach Döngüsü Kullanımı

Javascript genelde Web Sitelerinde kullanılan, siteyi dinamik hale getiren betik bir dildir. Tabi ki her programlama dilinde olduğu gibi Javascript’te de döngüler vardır. Bu yazımızda Javascript forEach döngüsü nedir, forEach döngüsü kullanımı gibi sorulara cevap vereceğiz.

Python ile yapılmış oyunlar yazımız: https://www.kodlayan.com/2022/08/06/python-ile-yapilmis-oyunlar/

forEach nedir sorusuna gelmeden önce sanırım array’lerden bahsetmemiz gerekiyor. Array içerisinde birden fazla elemanı tutabilen veri tipidir. Türkçeye genelde dizi şeklinde çevrilir. Dizi elemanlarına erişmenin birden fazla yolu vardır. En kolay yol elemanı index’i ile çağırmaktır.

const arr = [1,2,3];
let ilk_eleman = arr[0];

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere dizi elemanlarını index’i ile çağırabiliyoruz. Peki ya her elemana teker teker erişmemiz gerekseydi? Bunun için her index’i teker teker çağıracak mıydık? Tabi ki kısa diziler için bu da bir yol olabilir. Lakin çok elemanlı dizilerde bu pek mümkün olmayabilir. Bunun için de döngülerden yararlanabiliriz. Programlama dillerinde döngüler genelde while, do-while ve for olarak üçe ayrılır. Örneğin her dizi elemanına ulaşmak için for döngüsünü kullanabiliriz.

const arr = [1,2,3];
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
	console.log(arr[i]);
}

Yukarıda yazdığımız kod döngü içerisindeki her elemanı konsola yazdırmaya yarıyor. Peki ya biz her elemana index’i ile değil de direkt elemanların kendisi ile erişmek istesek? Bunun için yardıma forEach döngüsü koşuyor. Örnek kullanımı şu şekilde:

const arr = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
arr.forEach(eleman => {
	console.log(eleman);
});

Bu kod örneğinde aynı for döngüsünde olduğu gibi dizi içerisindeki tüm elemanları konsola yazdık. Bu sefer index ile erişmek yerine elemanların kendisiyle erişmiş olduk. forEach() parametre olarak bir tane fonksiyon alıyor. Biz kolaylık açısından ES6 (Ecmascript 6) ile gelen arrow function‘ları kullandık. Onun yerine direkt şu şekilde de yapabilirdik:

const arr = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
arr.forEach(function(eleman) {
	console.log(eleman);
});

Görüldüğü üzere forEach döngüsü dizilere erişmek adına epey kolaylık sağlıyor.

forEach döngüsü hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için dokümanlara göz atabilirsiniz

Table of Contents

Özet

Bu yazıda forEach nedir, forEach kullanımı gibi sorulara göz atmış olduk. Yeni yazılardan haberdar olmak için KODLAYAN sitesini ziyaret edin. İyi kodlamalar!

2 thoughts on “Javascript ForEach Nedir? ForEach Döngüsü Kullanımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir